02_Tintuc_News List

Tập huấn hướng dẫn kỹ thuật triển khai kế hoạch giảm nhẹ khí nhà kính

Tại TPHCM, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Vụ TKNL), Bộ Công Thương vừa tổ chức hội thảo tập huấn nhằm hướng dẫn kỹ thuật về việc triển khai kế hoạch giảm nhẹ khí nhà kính, cung cấp cụ thể phương pháp tính toán phát thải khí nhà kính và xác định các giải pháp giảm nhẹ đối với các nhà...

Sửa đổi chính sách phát triển nhà ở xã hội

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, giải quyết tốt hơn nhu cầu cải thiện nhà ở của các đối tượng chính sách xã hội trong giai...