UBND thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký Biên bản hợp tác về triển khai xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020.


UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Đề án Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến 2030. Theo đó đến năm 2030, tỉnh Quảng Trị tiệm cận được với các đô thị thông minh hiện đại trong khu vực miền Trung - Tây nguyên và trên toàn quốc.


Hiện nay, các đô thị trên thế giới đang hướng đến phát triển bền vững. Do đó, phát triển đô thị xanh - thông minh sẽ là xu hướng chung và trở thành mối quan tâm đặc biệt của các quốc gia.


Đến năm 2030 hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh.