02_Tintuc_News List

Sửa đổi chính sách phát triển nhà ở xã hội

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục để thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, giải quyết tốt hơn nhu cầu cải thiện nhà ở của các đối tượng chính sách xã hội trong giai...

Growatt xếp hạng thứ 8 toàn cầu năm 2019 về sản lượng biến tần năng lượng mặt trời

Năm 2019, số lượng các đơn hàng biến tần năng lượng mặt trời toàn cầu xuất đi tăng 18% trên cơ sở chỉ số YOY với tổng sản lượng đạt 126.735 MW theo báo cáo được đưa ra bởi Wood Mackenzie. Growatt đã xuất đi tổng sản lượng hơn 5GW trong năm và xếp thứ 8 trong số các nhà cung cấp biến tần. Công ty...