Năng lượng phát triển

Đảm bảo khí cho phát điện

Tại Hà Nội, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân và Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) Dương Mạnh Sơn mới đây đã làm việc về đảm bảo nhiên liệu khí cho sản xuất điện.

Bản tin năng lượng số 4/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải tăng cường huy động các nguồn điện chạy dầu trong các tháng cuối năm 2019, Nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước 1 sẽ được nâng cấp thành nhà máy chu trình hỗn hợp hiện đại...