Pháp luật môi trường

Phú Yên sẽ đóng cửa khu vực khai thác khoáng sản gây ô nhiễm

UBND tỉnh Phú Yên vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình cấp phép thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản đã được Bộ TN & MT khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ; kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục...