Quy hoạch, kiến trúc

Hà Nội chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành kế hoạch về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Năm 2019 sẽ có quy chuẩn chỗ đỗ xe trong chung cư tránh tranh chấp

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về nhà chung cư, trong đó sẽ hợp nhất các quy định về diện tích chỗ đỗ xe trong các văn bản hiện hành để quy định cụ thể trong QCVN về nhà chung cư (bao gồm nhà chung cư xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư xây dựng với mục...