6 tháng đầu năm: Tổng doanh thu của Petrolimex tăng 30,5% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018 của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Tập đoàn mà Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) mới gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổng doanh thu của Petrolimex trong nửa đầu năm tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, …) là: 96.757 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 tháng năm 2018 là 65,46 USD/thùng, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2017 (giá bình quân 6 tháng năm 2017 là 49,95 USD/thùng).

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 2.809 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch và bằng 113% so với cùng kỳ.

Trong đó: xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 1.476 tỷ đồng, tương đương 52,5% tổng lợi nhuận hợp nhất. Sản lượng xuất bán xăng dầu 6 tháng năm 2018 là 5.097.584 M3/tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2017.

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.333 tỷ đồng, tương đương 47,5% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Tổng số nộp ngân sách 6 tháng năm 2018 là 22.092 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng năm 2018 là 2.278 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn là 2.061 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 10,6%.

Trong quý 3 năm 2018, Tập đoàn sẽ rà soát và đánh giá lại công tác phát triển thương hiệu, bảo vệ thương hiệu trên toàn hệ thống Petrolimex.

Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản lượng bán qua các kênh bán hàng, đặc biệt là kênh bán lẻ trực tiếp; nghiên cứu giải pháp để tiếp tục hỗ trợ công tác đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ, nhất là tại các vị trí thực sự có lợi thế thương mại với tầm nhìn dài hạn; thực hiện nghiêm túc Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 và Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nhiên liệu sinh học, đẩy mạnh bán ra các sản phẩm mới E5, Diesel-Euro V.

Tiếp tục triển khai các đề án tái cơ cấu, các giải pháp tư vấn từ KPMG… để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.


  • Hải Long