BSR nâng cao văn hóa an toàn

Mới đây, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức buổi họp an toàn lần 3 năm 2018. Đây là hoạt động định kỳ, nhằm nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, CBCNV về việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành NMLD Dung Quất.

Buổi họp nhằm tổng kết công tác an toàn môi trường trong thời gian qua và chia sẻ bài học kinh nghiệm từ một số sự cố ở các nhà máy lọc dầu trên thế giới và các sự cố nhỏ tại NMLD Dung Quất; chia sẻ bài học kinh nghiệm từ sự cố axit tại U32. Bên cạnh đó, lãnh đạo ban An toàn Môi trường cũng trao đổi thông tin an toàn; công tác chăm sóc sức khỏe người lao động; chia sẻ bài học kinh nghiệm từ sự cố “Nạp hóa chất nhầm bồn – Một sự cố về phản ứng hóa học nguy hiểm”.

Phát biểu tại buổi họp, Phó giám đốc Nhà máy Mai Tuấn Đạt cho rằng: “Tất cả chúng ta phải định hướng an toàn sự cố về “0”. Ở nhà máy chúng ta, nếu có một sự cố lớn nào đó phải dừng hoạt động thì sẽ ảnh hưởng lớn trước hết chính những con đang làm việc, tài sản. Về lâu dài, khắc phục và chạy lại nhà máy là vô cùng tốn kém và mất nhiều thời gian”.

Vì vậy, ở BSR, văn hóa an toàn trước hết là bảo vệ chính mình khỏi các nguy cơ, không ai đảm bảo an toàn hơn chính mình. Văn hóa an toàn BSR bắt đầu từ hành động và thói quen tác nghiệp. Và văn hóa an toàn BSR là thực hiện hàng ngày trong sự tôn trọng.

Tại buổi họp, một số bài học kinh nghiệm như an toàn làm việc trong không gian hạn chế cũng được nêu ra. Trước khi làm việc trong không gian hạn chế cần thông gió; kiểm tra, đo khí trước và trong quá trình thực hiện công việc; sử dụng phương tiện bảo vệ và sẵn sàng phương án ứng phó tình huống khẩn cấp…


  • Đình Tú