Các hệ thống phần mềm dùng chung tại EVN đạt được nhiều kết quả tích cực

Thứ ba, 30/10/2018 | 10:14 GMT+7
Theo ông Nguyễn Xuân Tuấn – Trưởng ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVN, thời gian qua, việc xây dựng và ứng dụng các hệ thống phần mềm dùng chung tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, hệ thống quản lý nhân sự (HRMS)  giúp Tập đoàn quản lý hiệu quả trên 102.000 cán bộ công nhân viên và người lao động. Hệ thống có thể quản lý một cách hiệu quả tất cả các quy trình liên quan đến khâu quản lý cán bộ, từ việc bổ nhiệm, bãi miễn, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận...

Với hệ thống e-office, Tập đoàn có thể quản lý, phân loại các văn bản, luồng công việc chữ ký số với tất cả các chức năng cơ bản như chuyển/tiếp nhận văn bản đến/đi và nhiều tính năng nâng cao như quản lý các nhiệm vụ/chỉ thị/nghị quyết… thực hiện ký số văn bản trên hệ thống; tổ chức quản lý hồ sơ công việc.

Trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hệ thống quản lý khách hàng (CMIS) được xây dựng và triển khai thống nhất với hệ thống phần mềm quản lý khách hàng sử dụng điện CMIS tại 5 tổng công ty điện lực. Đây cũng là hệ thống phần mềm cốt lõi hỗ trợ toàn diện lĩnh vực kinh doanh bán điện.

Hệ thống bao gồm các phần mềm chức năng thực hiện các yêu cầu theo quy trình nghiệp vụ kinh doanh điện và dịch vụ khách hàng (25 dịch vụ điện), ứng dụng 100% chữ ký số trong phát hành hóa đơn khách hàng, xác nhận giao nhận điện năng nội bộ giữa các đơn vị trong Tập đoàn; số hoá hợp đồng mua bán điện, cung cấp dịch vụ điện trực tuyến.

Ông Đặng Huy Cường – thành viên Hội đồng tư vấn EVN cho rằng, tuy đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng các hệ thống phần mềm dùng chung của EVN cần phát triển mạnh hơn, hiệu quả hơn. Hiện nay, hệ thống chưa được tích hợp, liên kết chặt chẽ, chưa có một mô hình dữ liệu chuẩn…

Bên cạnh đó, công tác phối hợp, quản lý, phát hành, cập nhật các phiên bản phần mềm ứng dụng còn chưa tốt, vẫn còn tình trạng gây lỗi sau khi cập nhật, dẫn đến tâm lý e ngại từ phía người sử dụng. Việc bổ sung, hiệu chỉnh các yêu cầu nghiệp vụ, quản lý, điều hành cũng như các tiện ích hỗ trợ cho người sử dụng đôi khi chưa kịp thời, dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý.

Công tác hỗ trợ, khắc phục các sự cố về ứng dụng và hạ tầng còn gặp khó khăn, thời gian xử lý kéo dài do hạn chế về trình độ của cán bộ quản trị hệ thống. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong xây dựng, triển khai ứng dụng các phần mềm chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng nhiều phần mềm có sự trùng lặp về tính năng sản phẩm, gây lãng phí về chi phí và thời gian.

Với yêu cầu phải tăng năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện hàng năm từ 8 - 10% và đặc biệt trong bối cảnh ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, lĩnh vực công nghệ thông tin phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong quản lý.

Vì vậy, thời gian tới, EVN sẽ xây dựng cấu trúc tổng thể, tiêu chuẩn công nghệ, cấu trúc dữ liệu cho các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn, đảm bảo tính tích hợp và mở rộng ứng dụng trong tương lai. Tất cả các phần mềm dùng chung và phần mềm đặc thù do các đơn vị phát triển phải tuân thủ theo cấu trúc, tiêu chuẩn công nghệ, cấu trúc dữ liệu chung và phải được Tập đoàn thông qua trước khi thực hiện.

Đặc biệt, EVN sẽ ứng dụng công nghệ xử lý dữ liệu với số lượng lớn (Big data), ứng dụng webservice, DataBus, chuẩn CIM và các tiêu chuẩn quốc tế để liên kết, tích hợp dữ liệu các hệ thống phần mềm dùng chung của EVN thuộc các lĩnh vực: Kỹ thuật, đầu tư, tài chính, kinh doanh và một số lĩnh vực khác.

EVN tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm OMS (quản lý sự cố) dùng chung, kết nối khai thác dữ liệu từ hệ thống SCADA, hệ thống thu thập chỉ số công tơ điện tử, chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời sự cố, cung cấp thông tin chăm sóc khách hàng, tính toán chính xác các chỉ số SAIFI, SAIDI. Cùng với đó, EVN sẽ triển khai các phần mềm ứng dụng, cung cấp dịch vụ điện tương đương dịch vụ hành chính công cấp độ 4.

Mạnh Phúc