Chuẩn bị thành lập Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc

Thứ ba, 24/3/2020 | 15:00 GMT+7
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức họp công tác chuẩn bị thành lập Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc.

Thực hiện văn bản hướng dẫn số 1670 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc (BA3), Ban Kế hoạch, EVNNPC đã báo cáo các phương án về địa điểm trụ sở, mô hình tổ chức cho BA3.

Mô hình tổ chức được thực hiện theo quy định của EVN trong đó gồm: ban lãnh đạo; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các ban điều hành dự án; trong đó tổng số lao động không quá 140 người, điều chuyển trong nội bộ EVNNPC, trên cơ sở bố trí, sắp xếp lao động hợp lý. BA3 sẽ được thiết kế với mô hình ban điều hành chỉ đạo theo từng khu vực.

Ảnh minh họa

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức và nhân sự EVNNPC về phương án dự kiến thành lập BA3, ông Lê Quang Thái, Phó Tổng giám đốc EVNNPC yêu cầu thành lập ra Ban chuẩn bị sản xuất, Ban sẽ phối hợp cụ thể: Ban Tổ chức hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự toán, phương án cán bộ cho việc thành lập BA3; Văn phòng để cung cấp trang bị điều kiện làm việc; Ban Kế hoạch chuẩn bị phương án phân bổ kế hoạch sản xuất; Ban Pháp chế về các thủ tục pháp lý liên quan, các hướng dẫn quy chế nội bộ. Ông Thái cũng yêu cầu Ban Tài chính kế toán dự toán kinh phí để chuẩn bị cho BA3 khi Ban đi vào hoạt động trong tương lai.

Đối với địa điểm dự kiến cho Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc, từ nay tới khi thành lập (dự kiến tháng 06/2020), có thể xem xét cải tạo nhanh một số vị trí sẵn có của Tổng công ty để thành địa chỉ đăng ký trụ sở đáp ứng yêu cầu về điều kiện làm việc của BA3.

Lan Anh