Đời sống, xã hội

Cổ đông Hà Nội Academy tố cáo sai phạm của Chủ tịch HĐQT

Thứ ba, 18/2/2020 | 16:15 GMT+7
Công ty CP đầu tư và Giáo dục Hà Nội Academy (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) do ông Đỗ Trung Thiện nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) bị cho rằng có nhiều dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, quản trị trường song ngữ quốc tế Hà Nội Academy.

Theo đó, IDJ Việt Nam - cổ đông lớn của Hà Nội Academy cho rằng ông Đỗ Trung Thiện cùng đội ngũ lãnh đạo điều hành đã tự ý quyết định và thực hiện không đúng thẩm quyền nhiều hợp đồng, giao dịch với các công ty có lợi ích liên quan. 

Cụ thể, năm 2015, ông Thiện với tư cách là Chủ tịch HĐQT đã tự quyết định và thực hiện hợp đồng vay số 12.2/HĐHTV/2015 ngày 12/02/2015 để cho công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam vay số tiền là 19 tỷ đồng với lãi suất 6%/năm (thấp hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng tại thời điểm đó). Khoản vay trên không được đưa ra thảo luận và thông qua HĐQT của công ty. Cuối năm 2017, khoản vay mới được tất toán. Trong 02 năm này, ông Thiện đã thực hiện giao dịch không đảm bảo hiệu quả tài chính của công ty Hà Nội Academy.

Năm 2017, ông Thiện tiếp tục tự ý thông qua hợp đồng vay để cho công ty TNHH Đầu tư và Nắm giữ Thái Sơn vay số tiền 3 tỷ đồng, lãi suất 7%/năm. Theo thông tin IDJ có được, ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT của công ty Hà Nội Academy, thành viên góp vốn của công ty TNHH Đầu tư và Nắm giữ Thái Sơn cũng không đưa ra thảo luận bản hợp đồng này tại HĐQT của công ty. Điều đáng nói là toàn bộ các giao dịch cho vay vốn, mua cổ phần nêu trên với công ty Barotex và công ty Thái Sơn không chỉ gây thiệt hại tài chính cho Hà Nội Academy mà còn là những giao dịch trái quy định pháp luật do không được thông qua đúng thẩm quyền.

Khi phát hiện các sai phạm trên, cổ đông khác của công ty đã có ý kiến yêu cầu khắc phục sai phạm, đề nghị ông Thiện thực hiện giao dịch đảm bảo hiệu quả tài chính cho công ty nhưng không nhận được kết quả phản hồi, xử lý thích hợp.

Trường song ngữ quốc tế Hà Nội Academy

Đặc biệt, ông Đỗ Trung Thiện đã tự ý quyết định để công ty Hà Nội Academy nhiều lần thu mua cổ phần của công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam, bao gồm 1.512.639 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15,13% vốn điều lệ của Barotex.

Cho đến nay, công ty Barotex cùng ban lãnh đạo và nhóm người có liên quan sở hữu 51% cổ phần của công ty Hà Nội Academy, có quyền trực tiếp và gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số thành viên HĐQT. Như vậy, có thể coi Barotex là công ty mẹ của công ty Hà Nội Academy theo quy định tại điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, việc sở hữu chéo giữa hai công ty với nhau là vi phạm quy định về tổ chức mô hình công ty mẹ, công ty con theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Mặt khác, từ năm 2015 đến nay, Chủ tịch HĐQT công ty Hà Nội Academy không sao gửi các quyết định, nghị quyết HĐQT và biên bản họp đến các thành viên trong HĐQT theo quy chế và điều lệ công ty. Từ năm 2017, ông Nguyễn Đỗ Lăng và bà Nguyễn Quỳnh Nga là thành viên HĐQT độc lập của công ty cũng không được tham gia toàn bộ các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định pháp luật. Năm 2019, ông Đỗ Trung Thiện đã không triệu tập họp HĐQT tối thiểu mỗi quý một lần, vi phạm quy định tổ chức họp HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty Hà Nội Academy.

Cổ đông của trường Hà Nội Academy cho rằng, doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục phải có nghĩa vụ đảm bảo tài chính để duy trì và phát triển hoạt động giáo dục và tuân thủ pháp luật. Việc làm của ông Thiện và ban lãnh đạo công ty Hà Nội Academy là sai quy định khi không tập trung vào lĩnh vực chủ chốt, liên tục tự ý ra quyết định không phù hợp pháp luật.

IDJ đã gửi đơn kiện đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội về các sai phạm của ông Đỗ Trung Thiện để buộc ông bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm và yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn để tránh gây hậu quả nghiêm trọng cho Hà Nội Academy.

PV