Tin tức

Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2018

Thứ ba, 31/7/2018 | 11:30 GMT+7
Ngày 31/7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan chủ trì tổ chức “Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2018”.

Diễn đàn nhằm góp phần thúc đẩy hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ với mục tiêu tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời trao đổi về thách thức và giải pháp công nghệ trong phát triển bền vững ngành năng lượng, thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam 2020, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, hiện nay, ngành năng lượng đang phải đối mặt với bài toán phức tạp và đa mục tiêu. Một mặt cần đáp ứng như cầu tăng cao để phát triển kinh tế - xã hội, mặt khác cần đảm bảo tuân thủ các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, cùng với đó là sự tới hạn của các nguồn năng lượng truyền thống trong khi các nguồn năng lượng mới, tái tạo vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Một trong những giải pháp quan trọng cho bài toán của ngành năng lượng là đẩy mạnh hơn nữa hoạt động ứng dụng các công nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời chuyển giao, làm chủ các công nghệ năng lượng mới, bền vững như công nghệ điện gió và điện mặt trời. Điều này hoàn toàn khải thi với sự vào cuộc đồng bộ của các nhà quản lý, các doanh nghiệp và các nhà khoa học, cùng với đó là sự hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ các quốc gia phát triển và các hiệp hội năng lượng quốc tế.

“Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2018” chính là cơ hội quý báu để các nhà quản lý, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ và tìm ra giải pháp nhằm phát triển đồng bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng; đưa công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước phát triển. Ngoài ra, diễn đàn cũng là nơi chia sẻ kinh nghiệm, ghi nhận sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong phát triển kinh doanh gắn với tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức chung, từ đó đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững vì mục tiêu phục vụ con người, quốc gia dân tộc”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh.

Đ. Hương