Đóng điện nghiệm thu đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên

Thứ sáu, 3/5/2019 | 09:48 GMT+7
Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) mới đây phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện nghiệm thu thành công đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ Sông Mây - Tân Uyên.

Đây là đường dây 500 kV 2 mạch dài 243 km, đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, nối từ sân phân phối 500 kV của TBA 500 kV Vĩnh Tân đến cột rẽ nhánh của đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Uyên. Sau khi đóng điện thành công, đường dây đã được tách ra để xử lý tồn tại; dự kiến đến ngày 27/5/2019 sẽ đóng điện đưa vào vận hành.

Công trình này phục vụ giải tỏa công suất của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tại tỉnh Bình Thuận vào hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu vực miền Nam. Đồng thời, công trình tạo liên kết các nguồn điện lớn khác trong tương lai của khu vực Nam Trung Bộ với hệ thống điện quốc gia; nâng cao tính ổn định, tin cậy cho hệ thống điện.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5.333 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 3 và Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận, quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Đình Tú