Đưa vào vận hành Trạm biến áp 500 kV Việt Trì

Thứ hai, 29/10/2018 | 10:42 GMT+7
Sáng 29/10, tại Trạm biến áp 500 kV Việt Trì, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công đưa vào vận hành Trạm biến áp 500 kV Việt Trì và đấu nối.

Đây là dự án do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.246 tỷ đồng với quy mô gồm phần TBA 500 kV: xây dựng mới TBA 500kV Việt Trì kiểu ngoài trời với quy mô 1 MBA 500 kV - 450 MVA, 2 ngăn lộ xuất tuyến 500kV, 1 ngăn lộ kháng điện 500 kV, 7 ngăn lộ 220 kV, các ngăn lộ tổng 500 kV, 220 kV, 35 kV, các ngăn máy cắt liên lạc, máy cắt đường vòng 220 kV.

Phần đường dây 500 kV đấu nối: xây dựng đoạn nhánh rẽ 500 kV, mạch kép đấu nối từ TBA 500 kV Việt Trì đến đường dây 500 kV Sơn La - Hiệp Hòa, dài khoảng 2,29 km. Phần đường dây 220 kV đấu nối xây dựng đoạn nhánh rẽ 220 kV, 4 mạch đấu nối từ TBA 500 kV Việt Trì đến đường dây 220 kV Việt Trì-Vĩnh Tường và Việt Trì-Vĩnh Yên, dài khoảng 15,16 km.

Việc đóng điện đưa vào vận hành Trạm biến áp 500 kV Việt Trì và nhánh rẽ sẽ tăng cường liên kết giữa các hệ thống điện khu vực tỉnh Phú Thọ với hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm tổn thất chung đồng thời tăng cường độ tin cậy, ổn định và an toàn theo vận hành hệ thống.

Đình Tú