EVN ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính

Thứ ba, 7/8/2018 | 10:19 GMT+7
Những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính tạo ra bước chuyển mạnh mẽ từ công tác chỉ đạo điều hành và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

EVN đã thông qua Kế hoạch phát triển văn phòng điện tử, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp điện tử. Theo đó, các văn bản được xử lý qua hệ thống E-Office với phiên bản cải tiến dùng cho thiết bị di động. Từ đó, giảm thời gian lưu chuyển văn bản, góp phần tiếp kiệm chi phí, bãi bỏ các giới hạn về không gian, vị trí địa lý trong công việc...

EVN cũng giảm được 93,4% các báo cáo định kỳ bằng bản giấy (từ 561 báo cáo xuống còn 37 báo cáo); đồng thời tăng 16,3% các báo cáo thông qua hình thức điện tử (từ 1.099 báo cáo lên 1.278 báo cáo).

Đặc biệt, trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVN rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp điện cho khách hàng theo Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chính thức triển khai cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến trên toàn quốc...

Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục cải cách, chuẩn hóa hệ thống quy trình, quy định trong toàn Tập đoàn; hoàn thiện hệ thống E-Office 3.0 và các phần mềm phục vụ công việc; tăng cường hơn nữa việc áp dụng Công nghệ thông tin trong mọi hoạt động của Tập đoàn... Phấn đấu trong năm 2018, giữa các ban chuyên môn thuộc Cơ quan Tập đoàn không còn giao dịch công việc bằng văn bản giấy. Đây cũng là 1 chỉ tiêu trong  đánh giá Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI).

Hải Long