EVNNPC thông qua quy trình chuyển đổi số hóa

Thứ hai, 1/6/2020 | 10:26 GMT+7
Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Đỗ Nguyệt Ánh mới đây đã chủ trì buổi họp thông qua quy trình chuyển đổi số hóa tại EVNNPC.

Từ tháng 12/2019 đến nay, Công ty tư vấn FPT đã tiến hành khảo tại các ban của EVNNPC: Kinh doanh, Kỹ thuật, Tài chính kế toán, Kế hoạch, An toàn, Văn phòng, Ban Viễn thông Công nghệ thông tin, Công ty Công nghệ thông tin miền Bắc. Đơn vị tư vấn đã khảo sát và đặt ra các câu hỏi để thu nhận thông tin nhằm nắm hiện trạng hoạt động của từng lĩnh vực, ghi nhận tất cả những vấn đề gây trở ngại và đề xuất của bộ phận khảo sát; cũng như đề xuất các tính năng bổ sung theo kết quả khảo sát.

Đưa ra những nhận xét sau khi tiến hành khảo sát tại các Ban, đơn vị tư vấn FPT cho rằng, hiện Tổng công ty còn một số công đoạn phải dùng giấy tờ và chưa ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong các công việc và khó tìm được sự liên kết. Chính vì vậy, Tổng công ty với vai trò giám sát và quản lý sẽ khó kiểm soát được chu trình công việc. Bên cạnh đó với số lượng ứng dụng nhiều phần mềm để tương tác, dẫn đến người dùng rất bất tiện khi phải tương tác với nhiều ứng dụng trong cùng một luồng thực hiện công việc. Các dữ liệu bị phân tán, khó đồng bộ, không truy xuất được lịch sử khi cần. Cùng với đó Tổng công ty với địa bàn hoạt động rộng 27 tỉnh rất khó khăn trong việc phối hợp giữa các điện lực, công ty điện lực và Tổng công ty.

Từ thực tiễn và hiện trạng trên, đơn vị tư vấn - Công ty FPT đã đưa ra một bản báo cáo chi tiết về kết quả khảo sát và phạm vi số hóa quy trình EVNNPC với những nội dung cụ thể về: mô hình tổng quan; đánh giá về tình hình khảo sát; mô hình triển khai số hóa quy trình; báo cáo cụ thể của từng ban (trong đó có những nội dung cụ thể để đưa ra những quy trình).

Buổi họp thông qua quy trình chuyển đổi số hóa tại EVNNPC

Sau khi nghe bản báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn FPT, các ban chuyên môn đã đưa ra những ý kiến, kiến nghị, bổ sung, cũng như đề nghị cần rút gọn một số quy trình để đảm bảo tính thống nhất, có liên kết trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh: Đây là một nội dung quan trọng, là nhiệm vụ sống còn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trước những thay đổi không ngừng của cách mạng khoa học công nghệ đối với các doanh nghiệp lớn. Chính vì vậy, trong quá trình tiếp tục thực hiện công tác số hóa, các quy trình sẽ thực hiện theo nhóm quy trình và có đan xen lẫn nhau; trong công tác kế hoạch phải đảm bảo có một quy trình lõi từ kế hoạch lõi này nó sẽ là những nội dung liên quan đến toàn bộ các kế hoạch hoạt động của Tổng công ty. Nhiệm vụ đặt ra ngay trong tháng 6/2020 là phải chọn ra quy trình chuẩn hóa; cần có sự góp ý của các ban chuyên môn, có góc nhìn của lãnh đạo Tổng công ty, để từ đó trở thành một quy trình thống nhất.

Tổng giám đốc EVNNPC đề nghị các Phó Tổng giám đốc sẽ làm việc trực tiếp với ban chuyên môn và chịu trách nhiệm phê duyệt, rà soát và bổ sung những thông tin tiêu chí đối với từng lĩnh vực do mình phụ trách.

Cho rằng thực hiện chuyển đổi số là con đường tất yếu, là sự đầu tư đúng đắn, cần có một chiến lược thực hiện có lộ trình cụ thể; nhiệm vụ này hướng đến mục tiêu mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả hoạt động của Tổng công ty được nâng cao, bà Ánh yêu cầu, để đảm bảo tiến độ và rút ngắn quá trình thực hiện triển khai, các ban chuyên môn, đơn vị tư vấn, các đơn vị được phân công nhiệm vụ cùng phối hợp để đảm bảo các nội dung sẽ thực hiện đúng thời gian và hiệu quả nhất.

Tiến Đạt