EVNNPT nâng cao kiến thức về CMCN 4.0 và công nghệ mạng di động 5G

Thứ năm, 6/6/2019 | 09:35 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) và công nghệ mạng di động (CNMDĐ) 5G.

Đây là một trong những hoạt động trong triển khai thực hiện Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVNNPT” và các đề án thành phần; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện văn hóa EVNNPT.

Tại hội thảo, ông Hoàng Nam Tiến - Thành viên HĐQT Tập đoàn FPT, Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT (FSOFT) trao đổi các nội dung cơ bản về: kiến thức chung về CMCN 4.0; tình hình triển khai CMCN 4.0 trên thế giới và Việt Nam: các ví dụ cụ thể về tình hình triển khai CMCN 4.0 trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế, giáo dục, xã hội, dịch vụ…; cách thức ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý dữ liệu data (IoT, Big Data, Blockchain) trong từng ngành cụ thể; giới thiệu về 5G - thế hệ mạng di động thứ 5: 5G hoạt động như thế nào? 5G hơn gì 4G, 3G? các ứng dụng của 5G trong tương lai.

Theo ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT: Việc nâng cao kiến thức, năng lực tiếp cận CMCN 4.0 và CNMDĐ 5G cho CNCNV sẽ giúp EVNNPT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống điện ngày càng hiệu quả, góp phần giảm tối đa tổn thất điện năng và sự cố trên Hệ thống truyền tải điện quốc gia. Quan trọng nhất, việc sớm triển khai CMCN 4.0 sẽ giúp EVNNPT hoàn thành được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Đình Tú