Giai đoạn 2020 - 2025 TP HCM tăng tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh lên 41%

Thứ ba, 21/7/2020 | 11:35 GMT+7
Theo kế hoạch Xây dựng thành phố xanh - thân thiện môi trường, giai đoạn 2020 – 2025, TP HCM phấn đấu tăng diện tích cây xanh, mục tiêu đạt 41% tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán, tỷ lệ cây xanh đô thị đạt 0,65m vuông/người.

Giai đoạn 2020 - 2025 TP HCM tăng tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh lên 41%

Cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch này, TP HCM giao mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn có công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Riêng trong năm 2020, phấn đấu duy trì kết quả hoàn thành xử lý, chuyển hóa điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải thành các công viên, mảng xanh, công trình phục vụ cộng đồng; tăng tối thiểu 15ha đất công viên, mảng xanh công cộng trên địa bàn thành phố.

Để hoàn thành mục tiêu này, chính quyền các cấp sẽ vận động các hộ gia đình tận dụng không gian trong nhà, sân, tường rào, tường nhà, mái nhà… để trồng cây, tăng mảng xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí, điều kiện khí hậu, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các khu dân cư. Các sở ngành, địa phương rà soát quy hoạch và hiện trạng cây xanh, mảng xanh, công viên… thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch triển khai các dự án trồng rừng, trồng cây ven bờ sông, kênh rạch.

Giai đoạn 2020 - 2025, TP HCM phấn đấu 100% tuyến đường có vỉa hè ổn định, quy mô từ 3m trở lên được trồng cây xanh; về mảng xanh, trung bình tăng 5ha/năm; đầu tư xây dựng 150ha đất công viên gồm công viên công cộng và công viên trong khu dân cư; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán đạt 41%; chỉ tiêu cây xanh đô thị đạt 0,65m²/người. Theo đó, những năm tới, thành phố sẽ tiến hành giám sát chỉ tiêu cây xanh hàng năm.

Bình An