Gỡ vướng cho dự án khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang

Thứ sáu, 31/7/2020 | 09:59 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6161/VPCP-CN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về dự án khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, Tiền Giang.

Theo văn bản, về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7643/BKHĐT-QLKKT ngày 17/10/2019, liên quan đến dự án khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp - Tiền Giang, căn cứ ý kiến các bộ, ngành, địa phương tại cuộc họp ngày 09/7/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Do nhiều nguyên nhân, dự án kéo dài đã nhiều năm, trải qua nhiều thời kỳ, quy định của pháp luật có nhiều thay đổi nên đến nay vướng mắc pháp lý liên quan đến dự án vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhằm giải quyết vấn đề đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho UBND tỉnh Tiền Giang đưa dự án vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính và UBND tỉnh Tiền Giang rà soát việc chấm dứt, thu hồi đất dự án (xem xét kỹ báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang tại cuộc họp về trường hợp thu hồi đất), có ý kiến bằng văn bản về nội dung bồi thường tài sản trên đất đối với dự án, đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào phương án giải quyết, không để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, UBND tỉnh Tiền Giang thống nhất phương án giải quyết, bao gồm hướng dẫn hoàn trả chi phí đã đầu tư vào dự án (nếu phù hợp quy định của pháp luật), báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý hoặc những vấn đề vượt thẩm quyền.

Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp nằm trên địa bàn các xã Gia Thuận, Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, rất thuận tiện trong việc phát triển nền kinh tế biển và đặc biệt cho ngành công nghiệp dầu khí.

Tùng Lâm