Hà Nội đi đầu trong sử dụng năng lượng tiết kiệm

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hà Nội - cho biết, Hà Nội được Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

TP. Hà Nội là một trong những địa phương hưởng ứng tích cực phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên cả nước.

Theo đó, nhằm thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành luật, TP. Hà Nội đã tích cực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn. Kết quả, giai đoạn 2011-2015, TP. Hà Nội đã tiết kiệm được 1.771 kTOE, chiếm 6,7% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo nhu cầu năng lượng. Trong đó, điện năng tiết kiệm được 1.332,94 triệu kWh, tương đương 2.155,75 tỷ đồng; Ước giảm hệ số đàn hồi năng lượng/GDP của TP xấp xỉ 2,0 vào năm 2006 xuống còn 1,48 vào năm 2015.

Tính đến năm 2015, trên địa bàn TP. Hà Nội có 224/1973 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của cả nước. Lượng tiêu thụ năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chiếm phần lớn trong tổng tiêu thụ năng lượng của toàn địa bàn. Vì vậy, việc quản lý thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm luôn được các cơ quan quản lý nhà nước chú trọng.

Theo đó, TP. Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể như: Hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và tòa nhà đánh giá tình hình sử dụng năng lượng; Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trong công nghiệp, tòa nhà và giao thông vận tải; Hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ tại Hội chợ ENTECH HANOI.

“Với những nỗ lực trên, TP. Hà Nội mong muốn đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của cả nước” - ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.


  • NLSVN