Hà Tĩnh cho phép khảo sát đầu tư nhà máy điện gió ở dãy Hoành Sơn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý để Công ty TNHH H&Brothers Real Estate (HBRE) tổ chức khảo sát gió tại khu vực dãy Hoành Sơn, thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh trong thời hạn 13 tháng (kể từ ngày 31/7/2017).

Xét đề nghị của Công ty TNHH H&Brothers Real Estate (TPHCM) và dựa trên quá trình tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý để doanh nghiệp này tổ chức khảo sát gió tại khu vực dãy Hoành Sơn, thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh trong thời hạn 13 tháng (kể từ ngày 31/7/2017); trường hợp số liệu gió đáp ứng yêu cầu và có tính khả thi thì đồng ý nguyên tắc cho phép công ty tổ chức khảo sát, lập dự án Nhà máy điện gió HBRE - Hà Tĩnh theo trình tự quy định của pháp luật.

Đồng thời với chủ trương này, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu công ty làm việc cụ thể với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan về vị trí xây dựng trạm đo gió, khu vực khảo sát, lập dự án đầu tư nhà máy điện gió. Phương án khảo sát và các nội dung khác liên quan đến công tác khảo sát gió, khảo sát lập dự án (nếu đủ điều kiện) phải đảm bảo tuyệt đối không vi phạm đất quốc phòng, các điều kiện liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình trước khi triển khai thực hiện.

Liên quan đến dự án này, Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, tuy chưa có trong quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh song điều kiện đấu nối từ dự án vào điện luới quốc gia thuận lợi và trong trường hợp dự án đảm bảo khả thi, không ảnh hưởng đến đất quốc phòng, đảm bảo điều kiện sử dụng đất rừng phòng hộ nên có thể bổ sung quy hoạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh cho biết, khu vực khảo sát, lập dự án nằm trên đỉnh dãy Hoành Sơn hiện do Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh quản lý; đối tượng quy hoạch là rừng phòng hộ, hiện trạng theo quy hoạch là rừng tự nhiên. Theo thuyết minh sơ bộ của dự án, nhà máy điện gió trong giai đoạn xây dựng dự kiến sẽ được phân bổ trên một vùng diện tích khảo sát 1.400 ha, diện tích còn lại vẫn được sử dụng bình thường.

Dự án Nhà máy điện gió HBRE - Hà Tĩnh dự kiến chia thành 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: khảo sát, lắp dựng trạm đo gió và thu nhập số liệu gió (từ tháng 1 - tháng 12) gồm: xây lắp trạm đo gió với chiều cao 80 - 100m, diện tích chiếm đất khoảng 3.600m2 tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh; thu thập, đánh giá số liệu gió (có bản vẽ thiết kế trạm đo gió kèm theo).

Giai đoạn 2: đánh giá tính khả thi, lập dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục liên quan (từ tháng 13 - tháng 24). Trường hợp đánh giá số liệu gió tại khu vực đảm bảo khả thi, sẽ tổ chức khảo sát trên diện tích đề xuất là 1.400ha (trong đó diện tích chiếm đất của dự án dự kiến là 3,4ha) và lập dự án đầu tư. Trường hợp số liệu gió tại khu vực không khả thi, sẽ tiến hành tháo dỡ trạm đo gió và hoàn trả mặt bằng.

Giai đoạn 3: giai đoạn đầu tư (từ tháng 25 - tháng 48).


  • PV