Môi trường (old)

JICA hỗ trợ Việt Nam giảm khí thải nhà kính

Thứ năm, 9/1/2020 | 15:02 GMT+7
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cam kết hỗ trợ Việt Nam hướng tới đạt mục tiêu giảm thải nhà kính vào năm 2030 với mức giảm 8% dựa vào nỗ lực của chính Việt Nam và giảm 25% khi có hỗ trợ quốc tế.

JICA sẽ hỗ trợ Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính. (Ảnh minh họa)

Đây là cam kết của các chuyên gia đến từ Tổ chức JICA đưa ra tại Hội thảo cuối kỳ Dự án Hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm thiểu phù hợp với điều kiện quốc gia theo phương thức giám sát-báo cáo-thẩm định (MRV, gọi tắt là Dự án SPI-NAMA) do Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổ chức JICA phối hợp tổ chức ngày 7/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Dự án đã đạt được một số kết quả rõ rệt như hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng lộ trình để Việt Nam tham gia giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng hệ thống MRV.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Dự án giúp Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng hệ thống MRV thí điểm theo lĩnh vực và lập kế hoạch về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030...

Huyền Châu