Sản phẩm, công nghệ

Kết nối SCADA công trình lắp MBA T2-40MVA trạm biến áp Hưng Phú, Cần Thơ

Thứ năm, 11/6/2020 | 09:27 GMT+7
Mới đây, Trung tâm Điều hành SCADA thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã phối hợp với Công ty Thí nghiệm điện miền Nam cài đặt kết nối thành công máy T2-40MVA Hưng Phú của Công ty Điện lực TP Cần Thơ (PC TP Cần Thơ) với hệ thống SCADA/DMS của Tổng công ty.

Lưới điện thông minh của EVNSPC đã dần hoàn thiện kết nối hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – là một hệ thống quản lý tự động hóa trong công nghiệp với chức năng điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu) các nhà máy điện, trạm biến áp (TBA) cấp điện áp từ 110kV, 22kV trở lên thuộc phạm vi quản lý. 

Máy biến áp T2-40MVA TBA 110kV Hưng Phú

Mới đây, Trung tâm Điều hành SCADA thuộc EVNSPC đã phối hợp với Công ty Thí nghiệm điện miền Nam cài đặt kết nối thành công máy T2-40MVA Hưng Phú của PC TP Cần Thơ với hệ thống SCADA/DMS của Tổng công ty nhằm giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu, hiện đại hóa lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, tăng chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của thành phố Cần Thơ đặc biệt là phụ tải 22kV khu vực An Phú, Phú Thứ, Cái Răng và các nhà máy công nghiệp đang tăng trưởng của khu công nghiệp Hưng Phú.

Công trình lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV Hưng Phú do EVNSPC đầu tư nhằm khắc phục tình trạng quá tải của MBA T1 - Hưng Phú, giảm tổn thất điện năng, đồng thời giúp Trung tâm có thể giám sát thu thập số liệu để phục vụ công tác điều hành lưới điện đơn vị. Việc đưa vào điều khiển xa các ngăn lộ trạm biến áp 110kV Hưng Phú cũng sẽ giúp cho các điều độ viên của PC TP Cần Thơ chuyển tải nhanh chóng các phát tuyến 110kV, 22kV; giúp ổn định cung cấp điện cho khu vực và còn phù hợp với tiêu chí trạm biến áp vận hành không người trực.

Tùng Lâm