Lấy ý kiến về Đề án Chiến lược phát triển EVN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ sáu, 23/8/2019 | 10:06 GMT+7
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học về Đề án Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chỉ đạo EVN xây dựng đề án.

Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá, đề án đã phản ánh tương đối đầy đủ những kết quả đạt được từ Chiến lược phát triển EVN giai đoạn 2007 - 2015, đồng thời đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, các cơ hội, thách thức của giai đoạn tới và đưa ra chiến lược phát triển tới năm 2025, định hướng 2030.

“Đề án này có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức hoạt động của EVN trong tương lai, đồng thời ảnh hưởng đến chiến lược phát triển ngành điện và chiến lược phát triển năng lượng quốc gia. Vì vậy, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và EVN rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để Ủy ban hoàn thiện đề án, trình Chính phủ, tham vấn cơ quan liên quan”, ông Hồ Sỹ Hùng cho biết.

Hội thảo mong muốn nhận được góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học về Đề án Chiến lược phát triển EVN giai đoạn sắp tới

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá đề án được xây dựng công phu. Đề án cũng đã chỉ ra được những mục tiêu cụ thể trong mọi lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn giai đoạn sắp tới. Một số nội dung được các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý nhấn mạnh như: trong thời gian tới, EVN cần tiếp tục xác định rõ hơn vị trí, nhiệm vụ của Tập đoàn, đặc biệt là khi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đi vào hoạt động; phân tích sâu hơn những thách thức mà EVN phải đối mặt, khi tỷ trọng sở hữu nguồn điện trong hệ thống ngày càng giảm, vấn đề huy động vốn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới việc cung cấp điện, nhu cầu tăng trưởng phụ tải...

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng cần tách bạch nhiệm vụ công ích (đưa điện về vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo) với hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN.

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định, EVN sẽ tiếp thu các ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh Đề án; hướng tới xây dựng EVN trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Cẩm Hạnh