Nhiệt điện Quảng Ninh phát vượt kế hoạch sản lượng điện quý I/2020

Thứ hai, 6/4/2020 | 10:39 GMT+7
Với 2.151 triệu kWh sản lượng điện đầu cực, tương ứng 1.967 triệu kWh điện thương phẩm sản xuất trong quý I/2020, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng kế hoạch, bằng 127,6% so với kế hoạch quý và bằng 111,8% với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, kết quả này cũng đưa công ty dẫn đầu khối nhiệt điện trong Tổng công ty Phát điện 1 về tỷ lệ phát vượt kế hoạch sản lượng quý I/2020.

Sản lượng điện phát các tháng 1, 2 và 3 năm 2020 của công ty lần lượt là: 627 triệu kWh,719 triệu kWh và 804 triệu kWh. Đặc biệt, tháng 3/2020, công ty đạt mốc sản lượng tháng cao nhất kể từ khi nhà máy đi vào vận hành đến nay. Như vậy, tiếp nối đà tăng trưởng sản lượng điện từ năm 2019, dự kiến trong năm 2020, công ty sẽ phấn đấu hoàn thành mức sản lượng kế hoạch năm đề ra là 7,873 tỷ kWh sản lượng điện đầu cực - một ngưỡng sản lượng rất cao so công suất thiết kế nhà máy (7,2 tỷ kWh/năm).

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh    

Theo ông Trần Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, ngay từ đầu năm, HĐQT công ty đã chỉ đạo ban điều hành và các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất, trong đó trọng tâm vào các khâu: chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên, vật liệu cho sản xuất; tham gia thị trường phát điện cạnh tranh mang lại hiệu quả cao nhất; tăng cường kỷ cương, kỷ luật vận hành; kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật;bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, khắc phục các khiếm khuyết, duy trì các tổ máy vận hành ổn định, tin cậy… Người lao động công ty cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lao động sản xuất mà công ty phát động.

Kết quả thực hiện quý I/2020 là tiền đề vững chắc để Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh tiến tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô mà Tổng công ty Phát điện 1 phát động thi đua đối với các nhà máy nhiệt điện; nhất là trong điều kiện tình hình thủy văn các tháng đầu năm 2020 không thuận lợi cho khối thủy điện, đặt áp lực phát tăng sản lượng lên khối nhiệt điện.

Tùng Lâm