Nỗ lực phát triển triệu "ngôi nhà xanh”

Sáng kiến “Triệu ngôi nhà xanh vì Việt Nam thịnh vượng” nằm trong Tuần lễ năng lượng tái tạo (lần 3) do Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và Nhóm Công tác về Biến đổi khí hậu (CCWG) tổ chức.

Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển sáng tạo xanh (GreenID) - đơn vị điều phối VSEA cho biết: Hiện tại hình dung của chúng tôi về “ngôi nhà xanh” gồm: giải pháp về điện từ năng lượng tái tạo như mặt trời, sinh khối, gió… kèm theo đó là các giải pháp ứng dụng của năng lượng mặt trời như xử lý nước nóng, giải pháp về sử dụng thiết bị gia dụng tiết kiệm điện. Bên cạnh đó “ngôi nhà xanh” còn gắn với giải pháp xử lý rác thải bằng cách phân loại tại nguồn, tái chế và tái sử dụng, việc thu hồi và tái sử dụng nước mưa, trồng cây xanh để làm mát và lọc không khí…

“Chúng tôi muốn kiến tạo và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp năng lượng tái tạo, tiết kiệm hiệu quả và sử dụng tài nguyên hợp lý. Nó cần được bắt đầu từ quy mô một hộ gia đình/ngôi nhà đến một khu dân cư, tiến tới một thành phố và hướng đến quy mô một đất nước”, bà Khanh kỳ vọng.

Chương trình sẽ thiết kế các giải pháp công nghệ và tài chính phù hợp với từng quy mô áp dụng, chuẩn hóa và đề xuất thành chương trình quốc gia. Mục tiêu đến năm 2030 toàn Việt Nam sẽ có ít nhất 1 triệu “ngôi nhà xanh”. Nguồn điện mặt trời trên mái nhà từ các “ngôi nhà xanh này” có thể đóng góp cho nguồn điện quốc gia khoảng 3.000 MW (Thủy điện Hòa Bình hiện tại có tổng công suất 1.920 MW).

Theo ông Đặng Quốc Toản, Giám đốc GreenAsia, thành viên nhóm sáng kiến “ngôi nhà xanh”, hiện tại chúng ta đã có cơ chế giá thu mua điện trên mái nhà. Cơ chế giá cho phép nhà đầu tư có thể thu hồi vốn trong khoảng thời gian 4 - 5 năm. Sau khoảng thời gian đó toàn bộ là lãi - kéo dài ít nhất 15 năm. Hiện nay các đơn vị kinh doanh là những người sử dụng điện với giá rất cao. Họ có thể đầu tư vào điện mặt trời trên mái nhà để giảm chi phí sử dụng về lâu dài. Riêng tại TPHCM, có gần 1.000 siêu thị, hàng ngàn khách sạn, nhà xưởng, cao ốc, bệnh viện, trường học, các gia đình khá giả… đều là những nơi có thể triển khai và phát triển hệ thống điện trên mái nhà và xây dựng “ngôi nhà xanh”.


  • Lan Anh