OVL tiếp tục thăm dò lô 128 trên Biển Đông

Thứ tư, 24/8/2016 | 08:23 GMT+7
Hợp đồng thăm dò dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC Videsh Ltd - OVL) trên Biển Đông vừa được Việt Nam tiếp tục gia hạn (sau khi hợp đồng cũ kết thúc vào tháng 6/2016), trang tin Infracircle của Ấn Độ cho biết.

Theo Infracircle, OVL tiếp tục thăm dò lô 128 sau khi quyết định gia hạn hợp đồng đã được Việt Nam chấp thuận.

Hợp đồng lần 1 cho phép OLV thăm dò và khai thác lô dầu khí này trong vòng hai năm, từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2016.

Ngoài ra, OVL hiện đang khai thác tại hai lô dầu khí trên Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. OVL đang giữ 45% cổ phần trong Lô 6.1, cách bờ biển Việt Nam 375km. Rosneft Vietnam B.V nắm 35% và PVN nắm giữ 20% còn lại.

OVL vào Việt Nam từ năm 1988 và đã có được giấy phép khai thác Lô 6.1. Đến năm 2006, Công ty này được quyền thăm dò các Lô 127 và 128. Sau đó, Ấn Độ rút ra khỏi Lô 127 ở ngoài khơi Phú Khánh vì không tìm thấy dầu khí.

Việt Nam tiêu thụ gần ¼ sản lượng dầu khí của OVL, bao gồm 5,5 triệu tấn dầu và 3,3 tỷ mét khối khí trong giai đoạn 2014 - 2015.

NLSVN