PVTrans hoàn thành kế hoạch năm 2018 trước 3 tháng

Thứ tư, 10/10/2018 | 10:32 GMT+7
9 tháng đầu năm, với kết quả kinh doanh khả quan của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans) ước đạt tổng doanh thu 5.700 tỷ đồng, dự kiến cả năm đạt 7.000 tỷ đồng.

Mới đây, PVTrans tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch quý IV/2018. Theo báo cáo sơ kết tại hội nghị, 9 tháng đầu năm doanh thu hợp nhất đạt 5.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 540 tỷ đồng, vượt 42% so với cùng kỳ năm 2017 và về đích sớm so với kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 giao.

Các công ty thành viên của PVTrans đều đạt và vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm, trong đó phải kể đến Công ty Pacific, Gas Shipping, NVTrans, PVTrans OFS là các đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Từ đầu năm đến nay, PV Trans và các đơn vị thành viên đang trực tiếp tham gia vận chuyển một số lô dầu thô bằng tàu VLCC cũng như vận chuyển sản phẩm đầu ra cho NMLD Nghi Sơn theo hình thức đấu thầu theo từng lô và đang triển khai xây dựng phương án vận chuyển dài hạn khi NMLD Nghi Sơn đi vào hoạt động ổn định.

Trong công tác đầu tư, từ đầu năm đến nay, PVTrans đã hoàn thành việc đầu tư tàu vận chuyển dầu thô PVT Hera - là tàu Aframax lớn nhất Việt Nam hiện nay, 1 tàu LPG phục vụ vận chuyển khí trên thị trường quốc tế. Trong quý IV/2018, PVTrans sẽ tiếp tục đầu tư 1 tàu Supramax trọng tải khoảng 60.000 DWT vận tải hàng rời, 2 tàu LPG và 1 tàu dầu sản phẩm/hóa chất trong kế hoạch trẻ hóa đội tàu và tận dụng giá tàu đang ở mức hợp lý.

Bên cạnh việc triển khai tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm, PVTrans luôn chú trọng công tác quản trị, công tác kiểm tra giám sát luôn được thực hiện tốt, tiết kiệm chi phí, phòng ngừa rủi ro và tiêu cực xảy ra.

Hải Long