Pleiku phấn đấu thành đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe

Thứ hai, 10/8/2020 | 14:14 GMT+7
Giai đoạn 2020 - 2025, thành phố Pleiku (Gia Lai) phấn đấu xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững, trở thành "đô thị thông minh, cao nguyên xanh vì sức khỏe".

Đây là một trong những mục tiêu đặt ra của Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku.

Pleiku tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện năng lực triển khai các dự án đầu tư; thúc đẩy khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm tận dụng tốt cơ hội phát triển; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, phát triển thành phố Pleiku theo quy hoạch.

Song song với đó, thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp; hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đô thị loại I; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; phát triển đồng đều các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Thành phố Pleiku

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố Pleiku tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện một số chương trình trọng tâm như: phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố; chuyển đổi cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững; thu hút có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh, thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”; tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân thành phố Pleiku đã gặt hái được nhiều thành tựu về kinh tế, văn hóa - xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 10,14%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 11,12%/năm; đến năm 2020, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng gấp 1,6 lần so với năm 2015, tăng bình quân 9,76%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 83,2 triệu đồng/năm (tăng gấp 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ)…

Hải Đăng