Quý I/2020: PV Power đạt doanh thu 8 nghìn tỷ đồng

Thứ tư, 15/4/2020 | 15:18 GMT+7
Quý I/2020, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã sản xuất được 5.267 Tr.kWh điện, đạt 99% kế hoạch; doanh thu của toàn Tổng công ty ước đạt 8.051 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty ước đạt 526 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch.

Quý I, PV Power sản xuất được 5,2 tỷ kWh điện

Theo đại diện PV Power, trong quý I kết quả sản xuất kinh doanh thấp hơn kế hoạch được giao do sản lượng điện sản xuất không đạt kế hoạch được giao (nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 1, Hủa Na, Đăkđrinh); giá bán điện của các NMĐ thấp hơn so với kế hoạch do giá khí giảm, giá thị trường toàn phần giảm so với kế hoạch; doanh thu của các đơn vị thương mại, dịch vụ giảm do đầu năm chưa phát sinh nhiều các hợp đồng dịch vụ; chênh lệch tỷ giá cuối kỳ tại thời điểm quý I/2020 là 126 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với kế hoạch.

Liên quan tới dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4, PV Power cho biết đã trình lại các báo cáo chuyên ngành sau khi nhận được văn bản góp ý tới các Bộ ngành có liên quan. Tổng công ty vẫn đang phối hợp tiếp tục tiến hành đàm phán EPTC song song với kết quả làm việc với PV Gas về hợp đồng GSA và cơ chế giá khí LNG cấp cho dự án. Đồng thời, PV Power đã và đang tích cực làm việc với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước về phương án thu xếp vốn cho dự án đảm bảo hiệu quả và đáp ứng tiến độ đầu tư dự án.

Quý I, cổ phiếu POW chịu áp lực bán lớn từ khối ngoại với giá trị bán ròng đến 339,6 tỷ trong quý vừa qua và đóng cửa ngày 31/3 tại mức 7.090 đồng/cổ phiếu, giảm 40,42% so với đầu năm. Tuy nhiên, POW vẫn là doanh nghiệp có thanh khoản tốt nhất trong ngành với 3.134.943 cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch bình quân đạt 29,99 tỷ đồng/phiên.

Theo đại diện PV Power, quý II/2020, Tổng công ty sẽ tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Sản lượng điện dự kiến trong quý là 5.717 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 9.658 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 840 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PV Power đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện; bám sát cấp thẩm quyền thông qua thiết kế cơ sở, các báo cáo chuyên ngành, trình thông qua FS dự án Nhơn Trạch 3&4.

TP