Siết chặt quản lý tài nguyên nước

Sở TN&MT Sơn La vừa có công văn số 514/STNMT-TNN gửi UBND huyện Mộc Châu, Phòng TN&MT huyện đề nghị tăng cường quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Theo đó, Sở TN&MT Sơn La nhận được phản ánh từ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu với nội dung: Trên địa bàn thị trấn Nông trường Mộc Châu nguồn nước rất hạn chế, không có sông suối, chỉ có nguồn nước ngầm với một số điểm lộ thiên, vì vậy, việc bảo vệ, quản lý chặt chẽ nguồn nước ngầm là hết sức cần thiết, để đảm bảo sinh hoạt và sản xuất lâu dài cho nhân dân.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, rất nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn tự khoan giếng, khai thác nước ngầm, việc khoan giếng tràn lan có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước. Khai thác không kiểm soát sẽ dẫn tới cạn kiệt nguồn nước, trên địa bàn thị trấn có hàng trăm mũi khoan sẽ gây thủng tầng nước ngầm, giữa các tầng sẽ bị thẩm thấu là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.

Bên cạnh đó, theo báo cáo từ UBND huyện Mộc Châu, trên địa bàn huyện hiện có 23 tổ chức, cá nhân hành nghề khoan giếng và 884 cá nhân, tổ chức khai thác nước dưới đất. Phần lớn các giếng khoan phân bố tập trung tại khu vực thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Tuy nhiên, qua rà soát kết quả cấp phép cho thấy, chỉ có 5 tổ chức được UBND tỉnh cấp giấy phép tài nguyên nước với 15 giấy phép gồm Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu, Công ty CP Cấp nước Sơn la, Công ty CP Hoa Nhiệt đới, Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu và Công ty CP Khoáng sản Tây Bắc. Như vậy, tỷ lệ các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tài nguyên nước là rất nhỏ. Đa số các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước là không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước tại địa phương.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước cũng chưa được UBND huyện chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Tại các cuộc thanh tra, kiểm tra đã được triển khai, huyện tham gia với vai trò là thành viên các đoàn kiểm tra, thanh ra do các Sở và UBND tỉnh thành lập và chỉ đạo thực hiện. Do vậy, chưa kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Trước thực trạng trên, để triển khai thực hiện tốt nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn huyện Mộc Châu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở TN&MT đề nghị UBND huyện Mộc Châu chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã tăng cường công tác tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại khoản 2, điều 71 Luật Tài nguyên nước.

Chỉ đạo Phòng TN&MT tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại khoản 9, 10, 11 Điều 5 Chương II thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của liên Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng TN&MT thuộc UBND cấp huyện.

Đồng thời, tiếp tục thanh tra, kiểm tra, rà soát, giám sát và xử lý các vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước. Xem xét, xử lý và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Mộc Châu.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước với UBND tỉnh, Sở TN&MT để kịp thời tổng hợp, nắm bắt và đề xuất nội dung quản lý phù hợp tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương.

 


  • Báo TNMT