Năng lượng tái tạo

TPHCM: Khảo sát, lập phương án đầu tư trạm điện đấu nối cho các dự án điện rác

Thứ sáu, 10/4/2020 | 08:42 GMT+7
UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP tạo điều kiện cho các nhà máy đốt rác phát điện tại các khu liên hợp xử lý chất thải của TP.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường TP sẽ phối hợp với chủ đầu tư cung cấp thông tin liên quan đến các dự án nhà máy đốt rác phát điện cho Tổng công ty Điện lực TPHCM để tiến hành khảo sát, lập phương án đầu tư các trạm điện phục vụ đấu nối cho các dự án cũng như điều chỉnh quy hoạch điện lực tại khu vực.

Khởi công xây dựng một nhà nhà máy đốt rác phát điện ở TPHCM

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các nhà đầu tư thủ tục về giá bán điện, hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia.

Năm 2019, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu đến cuối năm 2020, 50% khối lượng rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện. Ngay từ khi có chỉ đạo của UBND TP, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương phối hợp với cảc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định (điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, cấp giấy phép xây dựng, thẩm định công nghệ...) để các dự án chuyển đối công nghệ xử lý rác sinh hoạt có thể bắt đầu khởi công xây dựng trong quý IV/2019; hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2020.

Nhã Quyên (t/h)