TPHCM: Khuyến khích sản xuất vật liệu xây dựng từ tro, xỉ than, thạch cao

UBND TPHCM vừa giao các sở ngành, UBND 24 quận, huyện chỉ đạo chủ đầu tư các công trình trên địa bàn TP.HCM ưu tiên sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng có tro, xỉ than, thạch cao FGD, thạch cao PG.

TPHCM khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng tro, xỉ than, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

UBND TPHCM giao Sở Công Thương TPHCM tổ chức rà soát danh sách các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón có phát thải tro, xỉ, thạch cao. Bên cạnh đó, thu hồi phần diện tích bãi thải vượt quá diện tích chứa của hai năm sản xuất trung bình theo quy mô, công suất của từng nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất đang hoạt động trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, xử lý, sử dụng tro, xỉ than, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Sở Công Thương TPHCM triển khai đến chủ các cơ sở phát thải về lập đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ than, thạch cao đảm bảo đến năm 2020 diện tích bãi thải không quá hai năm sản xuất trung bình.

UBND TPHCM yêu cầu Sở Khoa học Công nghệ đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ, hoàn thiện công nghệ xử lý và sử dụng tro, xỉ than, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, cần phổ biến, thông tin rộng rãi các chính sách ưu đãi đối với các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất thử nghiệm đối với việc xử lý, sử dụng tro, xỉ than, thạch cao PGD, thạch cao PG được hưởng ưu đãi.

Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM sử dụng tro, xỉ than, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng.


  • Theo Reatimes.vn