Tập trung hoàn thành công trình lắp đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 500kV - 600MVA tại TBA 500kV Nho Quan

Thứ sáu, 3/4/2020 | 14:33 GMT+7
Để đảm bảo vận hành an toàn, thông suốt cho hệ thống điện quốc gia, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã huy động mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành công trình lắp đặt, đóng điện vận hành tạm máy biến áp (MBA) 500kV - 600MVA tại trạm biến áp (TBA) 500kV Nho Quan trong thời gian ngắn nhất có thể.

Công trình nâng công suất lắp đặt, đóng điện vận hành tạm MBA 500kV - 600MVA tại TBA 500kV Nho Quan có ý nghĩa quan trọng trong việc chống quá tải cho các MBA 500kV - 450MVA đang vận hành tại TBA 500kV Nho Quan trong thời gian cao điểm mùa hè 2020 khi MBA 500kV - 900MVA thuộc dự án nâng công suất trạm 500kV Nho Quan chưa thể lắp đặt do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của EVNNPT, PTC1 đã khẩn trương tiến hành tổ chức họp với Ban quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) và đơn vị tư vấn để xác định phạm vi công việc, tiến độ lắp đặt vận hành MBA 500kV - 600MVA tại TBA 500kV Nho Quan. Đồng thời lập ngay phương án vận chuyển 03 pha MBA 500kV -  600MVA dự phòng từ trạm biến áp 500 kV Phố Nối đến trạm biến áp 500kV Nho Quan và tổ chức lựa chọn nhà thầu kịp thời.

Lắp đặt thiết bị trên công trường

PTC1 cũng chủ động tiến hành mua dầu bổ sung vào MBA, điều động vật tư thiết bị từ kho về trạm 500kV Nho Quan để lắp đặt. Ngoài ra, PTC1 cũng phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các đơn vị liên quan để tiến hành thiết kế lắp đặt, thí nghiệm, rút dầu, tháo dỡ MBA, xây lắp và lắp đặt vật tư thiết bị…

Đoàn công tác của EVNNPT do ông Phạm Lê Phú, Phó Tổng giám đốc EVNNPT dẫn đầu gần đây cũng đã đến thăm, kiểm tra công trình. Phó Tổng giám đốc EVNNPT ghi nhận và biểu dương tinh thần triển khai thực hiện dự án của PTC1 và các đơn vị tham gia tại công trường. Trước tình hình thực tế ngoài công trường, ông Phú tin tưởng công trình sẽ về đích sớm so với kế hoạch. Ông Phú cũng nhấn mạnh, tiến độ thi công công trình phải đi đôi với công tác an toàn.

Đình Tú