Tây Ninh: Xây dựng đô thị thông minh từ nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin

Tỉnh Tây Ninh vừa quyết định thành lập Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh giai đoạn 2017-2021, xây dựng đô thị thông minh từ nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), triển khai xây dựng chính quyền điện tử.

Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, Phó Trưởng nhóm công tác của tỉnh Tây Ninh, cho biết đột phá ứng dụng CNTT là chủ trương mới của tỉnh nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn, hướng tới hình thành chính quyền điện tử với mục tiêu trong năm nay sẽ thành lập thí điểm trung tâm giám sát điều hành (giai đoạn 1) trên nhiều lĩnh vực như hệ thống camera giám sát, đồng bộ dữ liệu kinh tế - xã hội, an toàn thông tin, y tế - giáo dục và số liệu theo dõi về môi trường.
 


Bên cạnh đó, tỉnh ưu tiên xây dựng trục liên thông dữ liệu (giữa các hệ thống trên địa bàn tỉnh và giữa các hệ thống của tỉnh với Trung ương) để đảm bảo tính tiện ích, rút ngắn thời gian xử lý trên các hệ thống phần mềm. Đồng thời, triển khai các thành phần của kiến trúc chính quyền điện tử, như xây dựng chuẩn cơ sở dữ liệu dùng chung cho chính quyền số tỉnh Tây Ninh, làm nền tảng triển khai các ứng dụng trong các ngành, tạo lập dữ liệu trên các hệ thống. Từ đó, thực hiện liên thông, tích hợp dữ liệu về trung tâm dữ liệu để phục vụ chung cho các hệ thống khác có liên quan và cung cấp thông tin cho trung tâm điều hành thông tin.

Theo ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, với tầm nhìn xây dựng đô thị tỉnh Tây Ninh thông minh, thời gian qua, tỉnh đã tập trung cụ thể hóa các chương trình kế hoạch đột phá của từng nhóm công việc như về giao thông, du lịch, cải cách hành chính, nhân lực... để đề xuất, kiến nghị các cấp, ngành liên quan hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo động lực để kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển. Với các nhóm công việc đang được triển khai đồng bộ, bước đầu người dân, doanh nghiệp đánh giá tỉnh Tây Ninh đang đi đúng hướng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển thêm các phần mềm để người dân có thể đánh giá mức độ hài lòng, truy cập thông tin một cách dễ dàng, nhất là cộng đồng doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh nhất với các quy hoạch, quy trình xử lý hồ sơ... để có quyết định đầu tư phù hợp.