Thúc đẩy phát triển thị trường LNG tại Đông Nam Á

Thứ sáu, 29/11/2019 | 09:46 GMT+7
Tại Hà Nội, Tiểu ban Khí của Ủy ban Quốc gia Dầu khí ASEAN (ASCOPE) vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 8 nhằm khẳng định vai trò của khí tự nhiên (LNG) trong bức tranh năng lượng chung của khu vực ASEAN.

Hội nghị là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 45 Hội đồng Dầu khí các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Council on Petroleum – ASCOPE).

Hội nghị có sự tham dự của các thành viên ASCOPE: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Công ty Dầu khí PTT (Thái Lan), Công ty Dầu khí Quốc gia Brunei (PetroleumBRUNEI), Cơ quan Quản lý Dầu khí Campuchia (MME), Công ty Dầu khí Quốc gia Indonesia (Petronas), Công ty Dầu khí Quốc gia Myanmar (MOGE), Công ty Dầu Quốc gia Philippines (PNOC), Tập đoàn SLNG (Singapore).

Hội nghị tiểu ban Khí giữa các thành viên ASCOPE

Các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận về nội dung và kế hoạch hoạt động của tiểu ban trong việc quảng bá cho việc sử dụng LNG gữa các nước trong khu vực; cập nhật hoạt động các dự án dầu khí trong thời gian qua; trao đổi, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về thương mại, kỹ thuật trong việc phát triển thị trường khí và LNG giữa các nước thành viên. Từ đó, hội nghị xem xét cơ hội để đưa ra những kế hoạch thúc đẩy phát triển dự án LNG giữa các nước; nắm bắt thông tin về việc đảm bảo an ninh năng lượng giữa các nước để có thể hỗ trợ đảm bảo an ninh năng lượng. Đồng thời, tiểu ban cũng hỗ trợ cơ quan Nhà nước đưa ra đề xuất, sáng kiến, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng giữa các quốc gia.

PV