Thủy điện Pleikrông hoàn thành kế hoach sản xuất năm 2018 sớm hơn 3 tháng

Đến nay, Nhà máy Thủy điện Pleikrông (Công ty Thủy điện Ialy) đã hoàn thành 100% sản lượng điện sản xuất theo nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao năm 2018 (sản xuất 352 triệu kWh), trước kế hoạch hơn 3 tháng.

Đây cũng là nhà máy đầu tiên trong 3 nhà máy thuộc quản lý của Công ty Thủy điện Ialy đã hoàn thành kế hoạch sản xuất năm nay.

Nhà máy đã thực hiện tốt công tác dự báo thủy văn, thực hiện linh hoạt kế hoạch huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia; rút ngắn thời gian sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy.

Từ nay đến cuối năm, Thủy điện Pleikrông tiếp tục đảm bảo thực hiện tốt công tác điều tiết và tích nước hồ chứa để phục vụ phát điện năm tới; các hạng mục công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn, thiết bị luôn sẵn sàng vận hành phát điện.

Thủy điện Pleikrông là nhà máy thứ 3 trên dòng sông Sê San do Công ty Thủy điện Ialy quản lý vận hành. Công trình khởi công xây dựng vào ngày 23/11/2003, với 2 tổ máy có tổng công suất lắp đặt là 100 MW. Tính từ ngày hòa lưới tổ máy đầu tiên vào hệ thống điện Quốc gia (12/5/2009) đến nay, Thủy điện Pleikrông đã sản xuất được trên 3,5 tỷ kWh.


  • Đình Tú