Kinh tế xanh

Việt Nam lần đầu có Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn

Thứ sáu, 3/7/2020 | 12:01 GMT+7
Sáng 2/7, Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố thành lập Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn, đây là Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn đầu tiên ở Việt Nam.

Tại lễ công bố thành lập Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), GS. TS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết: "Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED) ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo chú trọng về giải pháp khoa học công nghệ, chính sách trong phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam trên nền tảng hệ sinh thái Doanh nghiệp - Chính phủ - Đại học".

PGS. TS Huỳnh Thành Đạt trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng và Viện phó ICED

Mô hình kinh tế tuyến tính hiện tại chỉ dựa trên nền tảng Lấy (Take) - Tạo ra (Make) - Vứt bỏ (Disposal) mô hình này đang tạo thách thức lớn đối với nguồn tài nguyên tự nhiên. Tài nguyên môi trường không những bị khai thác triệt để mà còn phải nhận lại lượng rác thải khổng lồ khó phân hủy. Để giải quyết vấn đề này, mô hình kinh tế tuần hoàn với nguyên tắc giảm thiểu sử dụng tài nguyên, tái tạo tài nguyên; tái sử dụng, tân trang, tái tạo và tái chế sản phẩm, sẽ là giải pháp hiệu quả cho phát triển bền vững.

Thông qua ICED, ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu đóng góp, kết nối nền kinh tế tuần hoàn giữa thế giới và Việt Nam. Về trung và dài hạn, ICED xác định tầm nhìn trở thành trung tâm hàng đầu của Việt Nam và khu vực về kinh tế tuần hoàn, trên cơ sở trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện Việt Nam, đề xuất chính sách trong ứng dụng và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn cho các bên liên quan.

ICED sẽ tạo cơ hội hợp tác giữa các bên liên quan để thúc đẩy vận hành nền kinh tế tuần hoàn, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội dựa trên việc sử dụng hợp lý nguồn nguyên vật liệu, năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường. Đây chính là cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong quá trình hội nhập, bao gồm 17 mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc đề ra - PGS.TS Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn khẳng định.

Cũng trong buổi lễ, ICED đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu nhằm thúc đẩy hợp tác và hành động trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, như Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (UBND TP.HCM), Liên minh tái chế bao bì Việt Nam...
 

Ngân Hoa (T/H)