Vietsovpetro được chuyển giao điều hành Lô 09-2/09

Thứ tư, 29/7/2020 | 14:51 GMT+7
Lễ chuyển giao Lô 09-2/09 cho Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro điều hành và ký kết các thoả thuận chung giữa Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty CP AO Zarubezhneft với Vietsovpetro vừa diễn ra tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng giám đốc PVEP Trần Quốc Việt, Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm đã ký kết chuyển giao Lô 09-2/09 cho Vietsovpetro điều hành và ký kết các thoả thuận chung. Việc ký kết thỏa thuận trên phù hợp với chủ trương chuyển nhượng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN và PVEP), thông lệ ngành công nghiệp dầu khí. Đồng thời đây là minh chứng cho việc tiếp tục duy trì và nâng tầm quan hệ hợp tác kinh doanh giữa PVEP và Vietsovpetro nói riêng cũng như các đối tác Nga nói chung trên nguyên tắc các bên cùng có lợi.

Tổng giám đốc PVEP Trần Quốc Việt và Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm ký kết chuyển giao Lô 09-2/09 cho Vietsovpetro điều hành 

Lễ chuyển giao Lô 09-2/09 cho Vietsovpetro điều hành 

Lô 09-2/09 cách Vũng Tàu khoảng 140 km về phía Đông Nam, phía Bắc giáp mỏ Rạng Đông (Lô 15-2), phía Tây giáp mỏ Bạch Hổ (Lô 09-1) và phía Đông Nam là đới nâng Côn Sơn có diện tích là 992 km2 với độ sâu nước biển khoảng 50 - 70m. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo PVN, từ năm 2018, các bên (Vietsovpetro, PVEP và Zarubezhneft) tiếp tục hợp tác trong việc phát triển Lô 09-2/09. Sau một thời gian đàm phán, thống nhất và được sự đồng ý của lãnh đạo PVN; ngày 9/7/2020, Bộ Công Thương Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh số 00007/GCNĐKĐTĐC1 về việc PVEP chuyển nhượng 40% quyền lợi tham gia và quyền điều hành cho Vietsovpetro và 30% quyền lợi tham gia cho Công ty CP Zarubezhneft trong hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 09-2/09.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Quỳnh Lâm cho biết: Với vai trò là nhà điều hành, Vietsovpetro cam kết sẽ triển khai dự án một cách chuyên nghiệp, chi phí phát triển mỏ thấp nhất và phấn đấu có dòng dầu đầu tiên theo đúng kế hoạch.

Mai Chi