Vốn nhà nước tại PV Power sẽ tiếp tục được chào bán trên sàn giao dịch sau Đại hội cổ đông lần 1

Vừa qua, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) thông báo ngày 7/6/2018 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2018 của PV Power.

Theo đó, tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/6/2018, PV Power sẽ chính thức thông qua các nội dung về: Điều lệ công ty cổ phần; Quy chế quản trị nội bộ; bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa giai đoạn 2018-2022… và đặc biệt là chủ trương niêm yết cổ phiếu POW trên sàn HOSE.

Bên cạnh đó, ngày 30/5/2018, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5030/VPCP-ĐMDN, theo đó, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thoái vốn tại PV Power sau khi PV Power chuyển thành Công ty cổ phần. Theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vốn nhà nước sẽ giảm xuống 51% trong năm 2018 và từ 2019 sẽ thoái xuống dưới mức chi phối tùy theo tình hình tái cấu trúc các khoản tín dụng liên quan đến Nhiệt điện Vũng Áng 1.

Theo PV Power, sản lượng điện toàn Tổng công ty đạt 5.725 triệu kWh/5.294 triệu kWh kế hoạch (đạt 108% so với kế hoạch Tập đoàn giao); tổng doanh thu và thu nhập đạt 8.448,4 tỷ đồng/7.589 tỷ đồng kế hoạch (đạt 111% so với kế hoạch Tập đoàn giao). Lợi nhuận trước thuế đạt 851,6 tỷ đồng/325 tỷ đồng kế hoạch (đạt 262% kế hoạch Tập đoàn giao); lợi nhuận sau thuế đạt 780,2 tỷ đồng/287 tỷ đồng kế hoạch (đạt 271,8% so với kế hoạch Tập đoàn giao).

Trong quý II/2018, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện 5.928 triệu kWh, doanh thu 8.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 499 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước là 330 tỷ đồng.


  • Đình Tú