Đô thị xanh

Xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về đô thị sinh thái

Thứ năm, 9/8/2018 | 14:28 GMT+7
Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri TP Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 15/6/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1895/BXD-PTĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ.


Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng nội dung như sau: Đề nghị xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về đô thị sinh thái, làm cơ sở để xây dựng và phát triển đô thị sinh thái ở các địa phương.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, phát triển đô thị sinh thái là một xu hướng trong phát triển đô thị ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, để hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về phát triển đô thị, trong thời gian qua Bộ Xây dựng đã thực hiện một số nghiên cứu về đô thị sinh thái và đang thí điểm áp dụng tại một số đô thị nhỏ.

Bộ Xây dựng đang tổng hợp, đánh giá các kết quả nghiên cứu và thí điểm, đề xuất nội dung về tiêu chí đối với đô thị sinh thái trong quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Theo báo Xây dựng