Năng lượng phát triển

Cà Mau thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ năm, 2/8/2018 | 10:08 GMT+7
Theo Sở Công Thương Cà Mau, từ năm 2015 đến tháng 6/2018, Cà Mau đã đạt tổng sản lượng điện tiết kiệm hơn 90,724 triệu kWh.

Theo đại diện Sở Công Thương Cà Mau, Sở đã phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, TP. Cà Mau thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/5/2011, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện, Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Trong đó, Cà Mau đã tổ chức các hoạt động tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất hàng năm; đồng thời, tăng cường tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú, đa dạng.

Sở còn tổ chức 9 lớp tập huấn, hội thảo giới thiệu, tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với hơn 1.000 người tham gia.

Tỉnh cũng xây dựng được 1 mô hình tiết kiệm năng lượng trong ngành chế biến thủy sản; 2 mô hình về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, 2 mô hình chiếu sáng học đường bảo vệ thị lực học sinh; 1 mô hình sử dụng năng lượng mặt trời trong trường học, 1 mô hình sử dụng năng lượng mặt trời trong tòa nhà cơ quan.

Trong 2 năm 2019 - 2020, ngành Công Thương Cà Mau sẽ triển khai thiết kế, in ấn và phát hành tài liệu tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng; xây dựng các mô hình về chiếu sáng học đường, sử dụng năng lượng mặt trời trong trường học, chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, sử dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất nông nghiệp. Tổng kinh phí ước thực hiện 4.740 triệu đồng.

Theo đó, ngành Công Thương sẽ tiếp tục truyền thông đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin vận động cộng đồng nâng cao nhận thức thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từng bước đưa chương trình tiết kiệm năng lượng thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội.

Đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về tiết kiệm năng lượng, nhất là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Ngành cũng sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng một số mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả cao, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Lan Anh