• GEC: Sản lượng điện mặt trời đã vượt sản lượng thủy điện

    14:00 | 06/08/2019

    Thông tin từ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) cho biết, mặc dù 3 nhà máy điện mặt trời của công ty mới vận hành trong quý II/2019 nhưng sản lượng điện mặt trời đã đạt 53% kế hoạch năm, thậm chí vượt 42% kế hoạch 6 tháng và cao hơn thủy điện 1,6 lần.