• Ký hợp đồng EPC Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh

    20:01 | 02/03/2020

    Công ty CP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (đơn vị thành viên của T&T Group) vừa ký hợp đồng tổng thầu EPC với liên danh đối tác Sharp - NSN để xây dựng Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh (Ninh Thuận).