• Vướng quy hoạch, nhiều dự án chậm tiến độ

    10:24 | 18/07/2019

    Do ảnh hưởng của luật Quy hoạch, khi gặp các yếu tố mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch trên không thể tổ chức điều chỉnh vì vậy dẫn tới việc nhiều dự án bị chậm tiến độ.