• Việt Nam là điểm đến của khách Trung Quốc, Hàn Quốc

  10:28 | 01/11/2019

  Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 10 tháng năm 2019 đạt 14,5 triệu lượt người, trong đó khách đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm gần 56% lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

 • 9 tháng đầu năm Việt Nam đón gần 13 triệu khách quốc tế

  16:22 | 30/09/2019

  Theo báo cáo kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2019 của Tổng Cục thống kê, tính chung 9 tháng năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,9 triệu lượt người.

 • 8,5 triệu lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong 6 tháng đầu năm

  15:40 | 15/07/2019

  Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt gần 8,5 triệu lượt (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018); khách du lịch nội địa ước đạt 45,5 triệu lượt (khách lưu trú đạt 22,9 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018).