• Quản lý trật tự đô thị qua mạng xã hội: Hiệu quả nhiều mặt

    15:17 | 08/07/2019

    Thành lập các nhóm, page mở trên mạng xã hội… để tiếp nhận thông tin phản ánh về những hành vi vi phạm và cả nét đẹp trong công tác quản lý trật tự đô thị, từ đó có biện pháp xử lý, duy trì những kết quả đã đạt được là cách hay mà một số quận trên địa bàn Hà Nội đang triển khai.