Hội Gióng không còn cảnh tranh cướp

Ngày đầu diễn ra Hội Gióng, tục cướp giò hoa tre đã không còn diễn ra như trước khi ban tổ chức thay đổi địa điểm phát lộc.

Cập nhật ngày 21-02-2018