Nông nghiệp sạch

Bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong chế biến nông sản Sơn La

Thứ hai, 19/9/2022 | 14:19 GMT+7
Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong hoạt động sơ chế, chế biến nông sản niên vụ 2022 - 2023.

Theo lãnh đạo UBND huyện Mai Sơn, niên vụ 2021 - 2022, bằng nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường trong hoạt động sơ chế nông sản có chuyển biến tích cực. Các hộ đã tự đầu tư hệ thống thu gom, lưu chứa, xử lý nước thải phát sinh, tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải có xu hướng giảm nhiều so với trước đây.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn do diện tích trồng và sản lượng cà phê trên địa bàn huyện đang ngày càng tăng; 2 cơ sở chế biến cà phê quy mô tập trung chưa tiêu thụ hết sản lượng cà phê tươi trên địa bàn, dẫn đến phát sinh hoạt động sơ chế, chế biến cà phê quy mô hộ gia đình. Trong khi, việc đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải sơ chế cà phê quả tươi đạt quy chuẩn đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, mặt bằng rộng, các hộ sơ chế nông sản không có nghề và công việc ổn định, thu nhập chủ yếu phụ thuộc mùa vụ.

Bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong sơ chế, chế biến cà phê

Theo kế hoạch được UBND huyện ban hành, đoàn liên ngành thực hiện giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước; đăng ký kinh doanh, đầu tư xây dựng... của các tổ chức, cá nhân hoạt động sơ chế nông sản trên địa bàn. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cấp có thẩm quyền xác nhận. Lấy mẫu, phân tích chất lượng nước thải, khí thải, chất thải của các cơ sở được kiểm tra, giám sát (nếu cần thiết).

Quá trình kiểm tra, giám sát từ tháng 9/2022 đến hết tháng 5/2023. Dự kiến, trong tháng 9/2022, huyện Mai Sơn sẽ tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định về bảo vệ môi trường, nguồn nước; thống nhất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong hoạt động sơ chế, chế biến cà phê niên vụ 2022 – 2023.

Huyện cũng giao UBND các xã tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách các hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sơ chế nông sản niên vụ 2021 - 2022 và dự kiến niên vụ 2022 – 2023 (có đầu tư máy móc phục vụ hoạt động sơ chế cà phê quả tươi). Từ đó tiến hành kiểm tra hiện trạng, đánh giá các điều kiện để phục vụ hoạt động sản xuất, đảm bảo các cơ sở chỉ được phép hoạt động khi có đầy đủ các hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và phải có các công trình thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải (nước thải, chất thải rắn, khí thải...), công trình bảo vệ môi trường đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để không gây ô nhiễm.

Dự kiến niên vụ 2022 - 2023, sản lượng cà phê trên địa bàn huyện Mai Sơn khoảng trên 92.000 tấn. Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nguồn nước niên vụ 2022 - 2023, UBND huyện đã giao các xã rà soát, yêu cầu các hộ dự kiến sơ chế niên vụ 2022 - 2023 đăng ký quy mô, công suất hoạt động trong niên vụ với UBND cấp xã, cam kết thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sơ chế ngay từ đầu niên vụ. Quá trình hoạt động phải thực hiện đúng quy mô, công suất, vận hành hệ thống xử lý chất thải đảm bảo quy định, trường hợp vượt quy mô công suất hoặc gây ô nhiễm môi trường thì dừng hoạt động sản xuất, xử lý nghiêm theo quy định.

Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các hộ đã đăng ký sơ chế cà phê quả tươi niên vụ 2022 - 2023 hoàn thiện các thủ tục về môi trường và hệ thống thu gom, lưu chứa, xử lý nước thải đảm bảo không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Chỉ đạo đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động sơ chế nông sản niên vụ 2022 - 2023 và UBND các xã thực hiện giám sát, yêu cầu 78/78 hộ đã đầu tư các hố thu gom, lưu chứa, xử lý nước thải nạo vét, gia cố lại các hồ chứa đã có để phục vụ cho niên vụ mới.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã ký cam kết giữa Chủ tịch UBND cấp xã với Chủ tịch UBND huyện về tăng cường vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục phối hợp với đoàn kiểm tra của UBND tỉnh để kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường với các cơ sở chế biến cà phê, tinh bột sắn quy mô tập trung trên địa bàn huyện Mai Sơn.

Thanh Bảo