Năng lượng phát triển

Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch về năng lượng theo Thỏa thuận Paris

Thứ tư, 16/5/2018 | 10:58 GMT+7
Sáng ngày 15/5/2018, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức Hội thảo Phương pháp luận xây dựng kế hoạch thực hiện Báo cáo đóng góp quốc gia tự xác định lĩnh vực năng lượng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) cho biết, theo báo cáo Đóng góp quốc gia tự quyết định NDCs, Việt Nam cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát thải thông thường bằng nguồn lực của quốc gia và tăng lên 25% nếu có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Cũng theo báo cáo này, giai đoạn 2021-2030, phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực năng lượng ngày càng tăng nhanh, chiếm tới trên 80% tổng phát thải quốc gia vào năm 2030.

Bộ Công Thương với vai trò cơ quan tham mưu cho Chính phủ quản lý trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp đã nhận thức rõ những cơ hội, thách thức trong việc vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng đồng thời tham gia tích cực vào các nỗ lực chung thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Bộ Công Thương đã giao Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Đơn vị đầu mối về biến đổi khí hậu của Bộ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành liên quan và các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ thực hiện nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp và kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris và NDCs trong lĩnh vực năng lượng.

Kết quả nghiên cứu này sẽ đưa ra phương pháp luận, cách tiếp cận trong việcxây dựng kịch bản phát thải thông thường (BAU) và các kịch bản giảm nhẹ của các ngành sản xuất và tiêu dùng năng lượng đồng thời đưa ra phương pháp xác định mục tiêu giảm phát thải định lượng cho các phân ngành và phương án giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ông Hoàng Văn Tâm, Phó Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh (Bộ Công Thương) cho biết, nhiệm vụ của Bộ Công Thương thực hiện thỏa thuận Paris và NDCs lĩnh vực năng lượng năm 2018 gồm các nhiệm vụ về giảm nhẹ: Kiểm kê khí nhà kính năm cơ sở 2016; Triển khai các dự án NAMA; Chính sách phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; Thiết lập hệ thống MRV... và các nhiệm vụ khác liên quan: Xây dựng, triển khai chương trình về Biến đổi khí hậu phù hợp với các yêu cầu của Thỏa thuận Paris; Đề xuất danh mục các dự án ứng phó với Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, ưu tiên thực hiện các cam kết trong NDC; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh... Các nhiệm vụ của Bộ Công Thương sẽ thực hiện trong năm 2018, 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2030. Trong đó, các hoạt động đang triển khai là: Quản lý hoạt động tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm; Quy định mức tiêu hao năng lượng và hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với thép, hóa chất, nhựa, giấy, bia - nước giải khát; Triển khai Chương trình dán nhãn năng lượng; Xây dựng và đề xuất Chương trình quốc gia về tiết kiệm năng lượng đến 2025, tầm nhìn 2030...

Tại Hội thảo "Phương pháp luận xây dựng kế hoạch thực hiện Báo cáo đóng góp quốc gia tự xác định lĩnh vực năng lượng", các chuyên gia đã trình bày kết quả nghiên cứu và cùng đại biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ và đi đến thống nhất về cách tiếp cận, phương pháp tính toán và xây dựng kế hoạch triển khai NDCs lĩnh vực năng lượng. Điều này sẽ góp phần quan trọng trong quá trình việc tính toán, cập nhật NDCs của quốc gia và xác lập các mốc tính toán lượng giảm phát thải cho các ngành sản xuất và tiêu dùng năng lượng.

Huyền Châu